Border Border
Border
border
border
border     Historie border
border

Konkurrencen om Fremtidens Foreningshus
I 1999 indbød Lokale- og Anlægsfonden alle foreninger i Danmark til en konkurrence om, hvad Fremtidens Foreningshuse bør indeholde. Lokale- og Anlægsfondens primære formål er at støtte visionære kultur- og idrætsbyggerier, og det var fondens ønske, at husene skulle være inspirationskilde for fremtidige klub- og foreningshuse i Danmark.

RgF vandt!
RgF blev på baggrund af en ansøgningsrunde udpeget sammen med to andre foreninger til at medvirke i udviklingen af Fremtidens Foreningshus. De tre foreningers bud på, hvad Fremtidens Foreningshus skal indeholde, blev sammenskrevet med Lokale- og Anlægsfondens idegrundlag, og en arkitektkonkurrence blev herefter udskrevet. Resultatet af arkitektkonkurrencen var ikke blot et, men tre forskellige foreningshuse, som ud over at skulle placeres i Randers også skal bygges på Sjælland i henholdsvis Undløse og Holbæk.

Arkitektfirmaet Cubo har tegnet Fremtidens Foreningshus - Randers.

Fremtidens Foreningshus som inspirationskilde
Fremtidens Foreningshus vil i årene fremover få stor bevågenhed, idet huset fra Lokale og Anlægsfondens side er tænkt som en skabelon/idebank til fremtidige klub- og foreningshusbyggerier. Fonden modtager hvert år mange ansøgninger fra klubber og foreninger, som ønsker at få økonomisk støtte til nybygning eller renovering af klubhuse. Fremtidens Foreningshus skal i denne sammenhæng fungere som et udstillings- og erfaringshus, som skal vise, hvilke muligheder et foreningshus kan rumme både funktionelt og arkitektonisk.
border
border
Copyright © 2004
Fonden Fremtidens Foreningshus Randers
- Stiftet af Randers gymnastiske Forening
border
border